TROL

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry

Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry on valtakunnallinen tradenomiopiskelijoiden edunvalvontajärjestö, jonka jäseneksi voivat liittyä kaikki tradenomi- ja BBA- opiskelijat. TROL on Tradenomiliitto TRAL ry:n itsenäinen jäsenliitto.

 

Toimintamme keskittyy tradenomiopiskelijoiden ammatilliseen edunvalvontaan ja tutkintoidentiteetin vahvistamiseen. Olemme aidosti kiinnostuneita tutkintomme kehittämisestä, sen tunnettuuden kasvattamisesta sekä opiskelijoiden työelämätietouden lisäämisestä.

Edunvalvonnassa keskeisiä painopistealueita ovat opiskeluajan koulutuspoliittiset kysymykset, urasuunnittelu sekä opiskelun ja työelämän yhteensovittaminen.

Autamme jäseniämme esimerkiksi työharjoitteluun ja kesätöihin liittyvissä kysymyksissä.

Lisäeväitä opiskelijan arkeen tuomme myös yhteisillä tapahtumilla, koulutuksilla, bileillä ja matkoilla!

Toiminnasta vastaa vuosittain liittokokouksessa valittava hallitus, joka koostuu eri jäsenyhdistysten edustajista. Lisäksi toimintaa koordinoi liiton toiminnanjohtaja. Liitto toimii liittokokouksessa yhdessä päätetyn toimintasuunnitelman mukaisesti. TROL on perustettu vuonna 2002 ja jäseniä on yli 13 000.

TROL vaikuttaa Tradenomiliitto TRAL ry:n toimintaan; edustajamme osallistuvat TRAL:n hallituksen, valtuuston sekä toimikuntien toimintaan.

TROL on myös osa akavalaista korkeakouluopiskelijoiden yhteisöä; Akavan opiskelijoiden valtuuskunta edustaa yli 102 000 korkeakouluopiskelijaa ammattikorkeakoulu- ja yliopistosektorilla. TROL:n edustajat osallistuvat aktiivisesti Akavan opiskelijoiden toimintaan.

Lisätietoja www.trol.fi