Missio & Visio

Missio

TTO ry valvoo Tampereen ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijoiden etuja aktiivisella opintososiaalisella toiminnalla sekä tukee tradenomitutkinnon rakenteellista ja laadullista kehittämistä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Edunvalvonnan ohella TTO ry järjestää opiskelijoille vapaa-ajan toimintaa tukien näin tradenomiopiskelijoiden sosiaalista kanssakäymistä, hyvinvointia ja yhteishenkeä.

Visio 2018

Vuonna 2018 TTO ry on elinvoimainen ja aktiivinen toimija TAMKissa sekä TROL ry:ssä. Yhdistys osallistuu aktiivisesti TAMKin koulutuspolitiikkaan ja järjestää opiskelijoille monipuolista koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa. Yhdistyksellä on vahva asema TAMKin tradenomiopiskelijoiden keskuudessa: Yli 85 % TAMKin nuorisoasteen tradenomiopiskelijoista on yhdistyksen jäseniä ja jäsenyys nähdään kannattavana ja itsestään selvänä vaihtoehtona. Vuonna 2018 TTO ry palvelee toiminnallaan kaikkien edustamiensa koulutusohjelmien opiskelijoita.