Hallitus 2014

elina14Puheenjohtaja
Elina Hulkkonen
Puheenjohtaja vastaa yhdistyksen lakisääteisten velvoitteiden toteutumisesta; lakien ja yhdistyksen sääntöjen noudattamisesta. Puheenjohtaja kutsuu koolle yhdistyksen sekä hallituksen kokoukset ja vastaa hallituksen toiminnasta. Puheenjohtaja edustaa myös yhdistystä koulun ulkopuolella ja hoitaa suhteita sidosryhmiin sekä koulun henkilökuntaan. Puheenjohtaja toimii Tampereen Seudun Tradenomit ry:n hallituksessa ja toimii linkkinä TTO:n ja yhdistyksen välillä.
lasse14Varapuheenjohtaja
Lasse Parviainen
Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Tämän lisäksi varapuheenjohtaja vastaa osaltaan yhdistyksen tehokkaasta toiminnasta puheenjohtajan kanssa. Varapuheenjohtaja on vastuussa yhteydenpidosta Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n ja TTO:n hallituksen välillä.
Sihveera14teeri
Veera Leppäniemi
Sihteeri pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksista, huolehtii arkistoinnista ja laatii muita asiakirjoja. Sihteerin tehtäviin kuuluu lisäksi jäsenrekisterin ylläpito.
Tsamuli14aloussihteeri
Samuli Salonen
Taloussihteeri vastaa opiskelijayhdistyksen rahaliikenteestä ja avustaa tarvittaessa kirjanpidossa. Lisäksi hän seuraa verotukseen ja työsuhdeasioihin liittyviä muutoksia sekä seuraa yhdistyksen taloutta yhdessä puheenjohtajan kanssa.

Hallituksen jäsenet:

Tijanne14edottaja
Janne Taisto
Tiedottaja vastaa kokonaisvaltaisesti yhdistyksen tiedotuksesta. Tiedottaja pitää huolta yhdistyksen websivujen sisällöstä, TTO ry:n ilmoitustaulusta, jäsentiedotteista, valotaulusta ja muiden tiedotuskanavien materiaalista. Tiedottaja tekee tiivistä yhteistyötä webmasterin kanssa.
tuukka14Koulutuspoliittinen vastaava
Tuukka Tuovinen
Koulutuspoliittinen vastaava pitää huolta koulutukseen liittyvistä asioista ja opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kopo ottaa kantaa kurssien toteutuksiin ja muihin tärkeisiin koulutusta vastaaviin asioihin. Kopo on myös vastuussa TTO:n yhteyshenkilöjärjestelmän toimivuudesta. Jos mieltäsi siis vaivaa jokin kurssin sisältöön, arvosteluun tms. liittyvät asiat, ota yhteyttä koulutuspoliittiseen vastaavaan.
Yarttu14ritysyhteistyövastaava
Arttu Talvela
Yritysyhteistyövastaava huolehtii yhdistyksen työelämäkontakteista. Hän huolehtii myös TTO ry:n rekrytointiponnistuksista eli foorumin rekrypalstasta ja Portti-messuista. Lisäksi yritysyhteistyövastaavan tehtäviin kuuluvat sponsori- ja yhteistyösopimukset toimintaamme tukevien yritysten kanssa.
Kujoni14lttuuri- ja vapaa-aikavastaava
Joni Parviainen
Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaavan vastuulla on alkoholittomien tapahtumien järjestäminen ja tradenomi-identiteetin luominen. Kulttuuri- ja vapaa-aikavastaava järjestää mm. teatteri-iltoja, TTO ry:n perinteisen Kevätkyykän ja ekskursioita yhdessä yritysyhteistyövastaavan kanssa.
Vtoffe14iihdevastaava
Toffe Lindblom
Viihdevastaava on vastuussa PISTOT -bileiden järjestämisestä, Tradenomiopiskelijoiden Kastajaisista, Hämmästyttävästä rallista ja muista yhdistyksen järjestämistä viihdetapahtumista. Viihdevastaava edustaa yhdistystä erinäisissä tapahtumissa ja pitää huolta yhteistyöstä muihin tapahtumanjärjestäjiin. Viihdevastaava huolehtii myös mainosmateriaalin tuottamisesta. Viihdevastaava pukeutuu silloin tällöin myös mäyräasuun.
mehmet14Ulkosuhdevastaava
Mehmet Kütük
Ulkosuhdevastaava on vastuussa suhteista ja yhteydenpidosta TAMKin tradenomikoulutusta tarjoaviin etätoimipisteisiin (Ikaalinen ja Mänttä-Vilppula) sekä IB:n koulutusohjelman opiskelijoihin.

Hallituksen ulkopuoliset toimijat:

Wtiina14ebmaster
Tiina Närhi
Webmaster vastaa yhdistyksen webpalveluista, joita ovat TTO ry:n sivut, Galleria, Keittokirja ja Foorumi. Webmaster huolehtii sivujen teknisestä toteutuksesta ja ulkoasusta yhdessä tiedottajan kanssa. Lisäksi webmaster huolehtii yhdistyksen sähköpostilistoista.
meri14Provisio-lehden päätoimittaja
Meri Virtanen
Provision päätoimittaja vastaa Provisio-lehtien sisällöstä, taitosta, ulkoasusta ja julkaisusta.

Hallitus 2008 | Hallitus 2009 | Hallitus 2010 | Hallitus 2011 | Hallitus 2012 | Hallitus 2013 |Hallitus 2014 | Hallitus 2015 |