Hallitus 2009

Puanna209heenjohtaja
Anna Aalto
Varaptimo209uheenjohtaja
Timo Rintamäki
Sniko09ihteeri
Niko Nieminen
(Syyskaudella Sarianna Sarmastola)
Talousahti09sihteeri
Ahti Viita

Hallituksen jäsenet:

Tiejani09dottaja
Jani Wahlman
Ksuvi09oulutuspoliittinen vastaava
Suvi Kyyrönen
Yjenna09ritysyhteistyövastaava
Jenna Perkkalainen
(Syyskaudella Milla Hokkila)
Kulttuanna09uri- ja vapaa-aikavastaava
Anna Ahola
Viihdevastapeetu09ava
Peetu Moilanen

Hallituksen ulkopuoliset toimijat:

WTimo09ebmaster
Timo Karvinen
Provismaria09io-lehden päätoimittaja
Maria Sorvo
(Syyskaudella Riikka Ala-Hulkko)

Hallitus 2008 | Hallitus 2009 | Hallitus 2010 | Hallitus 2011 | Hallitus 2012 | Hallitus 2013 |Hallitus 2014 | Hallitus 2015 |